Προϊόντα

Model AH

 1. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια και Fan Coil και θερμαντικών σωμάτων panel

 2. Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

 3. Ενσωματωμένη αντιστάθμιση

 4. Προστασία από λεγεωνέλλα

Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού προσφέρει ΖΝΧ, θέρμανση/Δροσισμό με ενδοδαπέδια, Ψύξη/Θέρμανση μέσω Fan Coils και θερμαντικών σωμάτων Panel. Οι Α/Θ PALM είναι τεχνολογίας Inverter και κατασκευής τύπου MonoBlock. Διαθέτουν αντιστάθμιση και έλεγχο αντίστασης για επιπλέον παραγωγή ΖΝΧ και προστασία από λεγεωνέλλα.

Model GH OH

 1. Σύνδεση με κλειστό γεωθερμικό πεδίο με ενσωματωμένο εναλλάκτη κατάλληλο, σύνδεση με ενδοδαπέδια & fan coil.
 2. Προστασία από λεγεωνέλλα
 3. Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
 4. Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
 5.  

Οι υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας PALM ENERGY DHW είναι αναστρέψιμες μονάδες για λειτουργία όλο το χρόνο σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας: μονός κύκλος (κλιματισμός, θέρμανση, ΖΝΧ), καθώς και σε συνδυασμένο κύκλο με πλήρη ανάκτηση θερμότητας (ΖΝΧ και ψύξη). Η ενεργειακή απόδοση είναι υψηλότερη το καλοκαίρι, όταν, χάρη στην πλήρη ανάκτηση θερμότητας, η θέρμανση του νερού χρήσης είναι δωρεάν. Σε συνδυασμένη λειτουργία, ο εναλλάκτης θερμότητας ΖΝΧ χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία των εγχυόμενων αερίων για να φθάσει τη θερμοκρασία του νερού έως 60 ° C.

Model AH-R32

 1. ​Κατάλληλο για ενδοδαπέδια και Fan Coil και θερμαντικών σωμάτων panel
 2. Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
 3. Ενσωματωμένη αντιστάθμιση 
 4. Προστασία από λεγεωνέλλα
 1.  

​Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού προσφέρει ΖΝΧ, θέρμανση/Δροσισμό με
ενδοδαπέδια, Ψύξη/Θέρμανση μέσω Fan Coils και θερμαντικών σωμάτων Panel. Οι
Α/Θ PALM είναι τεχνολογίας Inverter και κατασκευής τύπου MonoBlock. Διαθέτουν
αντιστάθμιση και έλεγχο αντίστασης για επιπλέον παραγωγή ΖΝΧ και προστασία από
λεγεωνέλλα.